Če so v nadaljevanju besedila te POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE DISIMI.SI, uporabljeni naslednji izrazi z veliko začetnico, se razlagajo tako, kot je navedeno v 6. točki I. splošnih določb Splošnih pogojev.

I. S KAKŠNIM DOKUMENTOM SE SREČUJEM?

Ta pravilnik o Politiki zasebnosti Spletne trgovine (“Pogoji poslovanja”) je informativne narave, kar pomeni, da za vas ne predstavlja vira obveznosti (ni pogodba ali splošni pogoji). Namen Politike je jasno predstaviti načela delovanja Spletne trgovine ter načela ravnanja in obdelave osebnih podatkov.

II. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?
Upravljavec osebnih podatkov zbranih:
a) preko Spletne trgovine (vključno z uporabo piškotkov ali podobne tehnologije) ali drugih komunikacijskih kanalov s Stranko
b) na podlagi kupčeve dejavnosti na spletu, ki pripada Pet sezona d.o.o.,
je družba Pet sezona d.o.o. s sedežem v Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvaška (ul. Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvaška).
Kontakt z upravljavcem je možen na zgoraj navedenem naslovu, preko e-pošte: info@5sezona.hr.
Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) lahko kontaktirate preko e-pošte: administra.
Vaše osebne podatke za tržne, analitične in statistične namene lahko obdelujejo tudi druga podjetja v Skupini (določena nižje v točki XII. ), kot ločeni upravljalci vaših osebnih podatkov, zaradi skupne promocijske in razvojne politike, ki jo izvaja naša Skupina (obvezno preberite nižje v točki XI. ).

III. KAKO SKRBIMO ZA VAŠE OSEBNE PODATKE?
Upravljavec pripisuje velik pomen varnosti in skladnosti obdelave osebnih podatkov Strank z zakonodajo. Osebni podatki Stranke se obdelujejo v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 v zvezi z zaščito fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter razveljavitvijo Direktive 95/46 / ES (Uradni list Evropske unije št. 119, str. 1) (“GDPR”) in drugih trenutno veljavnih zakonskih določb o varstvu osebnih podatkov.
Osebni podatki pomenijo podatke v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (“Osebni podatki”). Fizična oseba, ki jo je mogoče določiti, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti na podlagi identifikatorja, kot so ime in priimek, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, internetni identifikator ali eden ali več posebnih dejavnikov, ki določajo fizične, fiziološke, genetske , psihološke, ekonomske, kulturne ali družbene identitete fizične osebe.
Poleg tega Upravljavec ne ščiti samo oseb, ki obiščejo spletno trgovino, temveč tudi stranke, ki so posredovale svoje osebne podatke po drugih komunikacijskih kanalih, to so:
a) spletno mesto https://www.facebook.com in katera koli druga spletna mesta, ki jih upravlja Facebookom ali skupaj z njimi (vključno s pod domenami, mednarodnimi različicami, pripomočki in različicami za mobilne telefone), katerih načela delovanja temeljijo na predpisih, ki so na voljo zlasti na https://www.facebook.com/legal/terms, ki jih zagotavlja Facebook Inc. ali Facebook Ireland Limited („Spletno mesto Facebook”), vključno z uporabo funkcije Lead Ads namenjene neposrednemu trženju lastnih izdelkov ali storitev upravljalca. Pravila za zaščito in uporabo osebnih podatkov s strani spletnega mesta Facebook so na primer na voljo na spletnem mestu: https://www.facebook.com/policy.php. Upravljavec nima vpliva na vsebino pravnih pravil spletnega mesta Facebook, vključno z varstvom osebnih podatkov;
b) Aplikacije, ki Upravljavcu omogočajo izvajanje oglaševalskih kampanj na spletnem mestu Facebook, vključno z nagradnimi igrami in natečaji.

IV. ZA KATERE NAMENE IN NA KAKŠNI PODLAGI SO VAŠI PODATKI OBDELOVANI?
Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo za različne namene in na različnih pravnih podlagah, odvisno od tega, katere funkcije Spletne trgovine uporabljate, zlasti za sklepanje in izvajanje prodajnih pogodb, sklenjenih z vami, izvajanje dejavnosti neposrednega trženja, tržnih in statističnih analiz, izboljšanje kakovosti. storitve, izpolnjevanje ustreznih zakonskih obveznosti Upravljavca ali prepoznavanje goljufij z oglasi ad fraud. Podrobnosti spodaj.
1. UPORABNIŠKI RAČUN V SPLETNI TRGOVINI
Upravljavec vaših osebnih podatkov je oseba, navedena v točki II. te Politike..
Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v zvezi z registracijo Uporabniškega računa, pa tudi drugi podatki, zbrani v povezavi z vašo dejavnostjo v Spletni trgovini in uporabo naših storitev (zlasti: ime in priimek; e-poštni naslov; kontaktna telefonska številka; naslov [ulica, hišna številka, , poštna številka, mesto, država], naslov prebivališča / podjetja / sedeža [če se razlikuje od naslova za dostavo], številka bančnega računa in v primeru strank, ki niso potrošniki ime podjetja oz. firma in davčna identifikacijska številka, se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) vodenje Uporabniškega računa, tako da boste lahko uživali v ugodnostih, ki jih ponuja (npr. oddajanje Naročil, ne da bi morali vsakič izpolnjevati obrazce, dostop do zgodovine nakupov, upravljanje vaših privolitev na spletnem mestu itd.) in omogočanje uporabe drugih razpoložljivih storitev na naši spletni strani – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, to je potreba po izvedbi pogodbe, ki jo sklenete z ustvarjanjem računa in sprejetjem splošnih pogojev Spletne trgovine ali vaša privolitev – čl. 6 odst. 1. a) GDPR;
b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali njegovih partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11 Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vaše dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgovini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših Strank, temveč tudi vašim željam). Naši ukrepi pa ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe ali vaša izrecna privolitev, čl. 6 odst. 1 a) GDPR.
c) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Kadar obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno. Kreiranje Uporabniškega računa oz. registracija v Spletni trgovini brez posredovanja vaših osebnih podatkov ni mogoča.
Vaše podatke bomo praviloma obdelovali za čas uporabe uporabniškega računa (in zaradi večje zaščite jih bomo lahko izbrisali po treh letih od vaše zadnje dejavnosti v spletni trgovini), v primeru obdelave za namen neposrednega trženja na podlagi naših zakonitih interesov pa – dokler ne boste ugovarjali ali umaknili svoje privolitve, razen če nas bo zakonodaja zavezala, da te podatke obdelujemo dlje ali pa jih bomo hranili dlje v primeru morebitnih zahtevkov, do poteka zastaralnega roka, določenega z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz izvajanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike. Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki IX. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki X. te Politike.

2. ODDAJA NAROČILA
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike.
Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v zvezi z oddajo naročila in tudi drugi podatki, zbrani v povezavi z vašo dejavnostjo v spletni trgovini in uporabo naših storitev (zlasti: ime in priimek; e-poštni naslov; kontaktna telefonska številka; naslov [ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država], naslov prebivališča/podjetja/sedeža [če se razlikuje od naslova za dostavo], številka bančnega računa, v primeru strank, ki niso potrošniki in tudi ime podjetja oz. firma in davčna identifikacijska številka [DŠ]),se ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) izvedba vašega Naročila in sklenitev pogodbe – dostava izbranega izdelka na izbrani naslov ali do prevzemne točke, ter v zvezi s tem, po potrebi kontakt z vami – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, to je potrebni ukrep za izvedbo prodajne pogodbe, ki jo sklenete po oddaji Naročila.
b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali njegovih partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vašo dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgovini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših Strank, temveč tudi vašim željam)). Naši dejavnosti ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. legitimni interes Upravljavca ali tretje osebe tj. legitimni zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe ali vaša izrecna privolitev: čl. 6 odst. 1 a) GDPR
c) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba;
d) izdajanje in shranjevanje računov in računovodskih listin ter obravnavanje pritožb in napovedi v rokih in obliki, določeni s predpisi – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, to je potreba po izpolnitvi zakonske obveznosti Upravljavca.
Kadar obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno. Oddaja Naročila brez posredovanja vaših osebnih podatkov ni mogoča. Za izvedbo Naročila bomo vaše podatke obdelovali v času trajanja izvajanja pogodbe in pa tudi v času, kot to zahteva zakonodaja (npr. davčni, računovodski predpisi), v primeru obdelave za namen neposrednega trženja – dokler ne boste ugovarjali, razen če nas bo zakonodaja zavezovala, da te podatke hranimo dlje, ali v primeru morebitnih zahtevkov, za čas zastaralnega roka, določen z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisanev točki VIII te Politike.

3. OBRAZEC ZA REKLAMACIJE
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali v zvezi s predložitvijo reklamacije (reklamacijski obrazec) in podatki zbrani v morebitni nadaljnji komunikaciji, se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) obravnavo vaše reklamacije, vodenje računovodskih knjig in izpolnitev obveznosti glede obravnavanih reklamacij – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, to je potreba po izpolnitvi zakonske obveznosti Upravljavca;
b) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljalca ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za vložitev reklamacije. Brez posredovanja vaših podatkov reklamacije ne moremo obravnavati in izpolniti vaših zahtev. Vaše podatke bomo obdelovali za čas obravnave vaše reklamacije, razen če nas zakoni (npr. računovodski predpisi) zavezujejo, da moramo te podatke obdelovati dlje časa ali jih bomo hranili dlje, če imate do nas kakršne koli zahtevke, za obdobje njihovega zastaranja, ki ga določa zakon, zlasti Obligacijski zakonik (OZ) in ZVPot-1, ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o prejemnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

4. KONTAKTNI OBRAZEC
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali prek kontaktnega obrazca in so zbrani v morebitni nadaljnji komunikaciji, se ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) komunikacijo z vami in odgovor na vaše sporočilo – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec;
b) glede na vsebino sporočila za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo ustrezne pogodbe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, to je potreba po izvajanju ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;
c) v odvisnosti od vsebine vašega sporočila, za namene neposrednega trženja, analitičnih in statističnih dejavnosti Upravljavca ali partnerjev (tretje osebe, navedene v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
d) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar brez podatkov morda ne bomo mogli izpolniti vaših zahtev ali odgovoriti na vaša vprašanja. Vaše podatke bomo praviloma obdelovali, dokler bo to potrebno za namene komunikacije z vami, v primeru tržnih dejavnosti pa – dokler ne boste ugovarjali, razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje časa ali pa jih bomo hranili dlje če imate do nas kakršne koli zahtevke, za obdobje njihovega zastaranja, ki ga določa zakon, zlasti Obligacijski zakonik (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

5. E-NOVICE
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike.
Vaši osebni podatki, vključno s tistimi, ki so podane v zvezi z naročnino na e-Novice, se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) Naročnina na e-Novic – pravna podlaga: čl. 6 odst.1 a) GDPR, tj. vaša izrecna privolitev – da vam pošljemo npr. po e-pošti ali prek sms, mms sporočil, potisnih obvestil za pošiljanje Sporočil, preko vaše telefonske številke (npr. Messenger, WhatsApp), oglase in ponudbe (popuste). Seveda se od e-Novic lahko kadarkoli odjavite.
b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali njegovih partnerjev (tretje osebe, navedene v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo- pravna podlaga: čl. 6 odst.1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
c) profiliranje za namen neposrednega trženja Upravljavca, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vaše dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgovini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših Strank, temveč tudi vašim željam)). Naši ukrepi pa ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 a) GDPR, to je vaša izrecna privolitev;
d) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo kot del odnosa med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov skrbnika ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar je potrebno za naročanje na e-Novice. Vaše podatke bomo obdelovali dokler se ne boste odjavili od prejemanja e-Novic, razen če je daljše obdobje hrambe potrebno za uresničevanje kakršnih koli zahtevkov, v tem primeru bo hramba podaljšana za obdobje njihovega zastaranja, ki ga določa zakon, zlasti Obligacijski zakonik, ali če bo hrambo od nas zahtevala zakonodaja. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

6. PROFILI NA SOCIALNIH OMREŽJIH
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Vaši osebni podatki, vključno s tistimi, ki jih posredujte ob obisku naših profilov v družabnih omrežjih (vključno s komentarji, všečki, spletnimi identifikatorji), se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) tržne, analitične in statistične dejavnosti, zato da vam lahko omogočamo aktivnosti na profilu, da lahko učinkovito upravljamo s svojim profilom, tako da vam predstavimo informacije o naših pobudah in drugih dejavnostih, ter v povezavi s promocijo različnih vrst dogodkov, storitev in izdelkov (vključno s partnerji (tretje osebe omenjene v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo) – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec;
b) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno.
Vaši osebni podatki se bodo obdelovali toliko časa, kot je potrebno za izvajanje zgoraj omenjenih ciljev ali dokler ne ugovarjate ali pa tudi za čas, ki ga zahtevajo predpisi (npr. davčni, računovodski), razen če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi morebitnih zahtevkov, pri čemer bo hramba v tem primeru podaljšana za obdobje njihovega zastaranja, določenega z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ). Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

7. OBVESTILO O RAZPOLOŽLJIVOSTI IZDELKA
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike.
Vaši osebni podatki, posredovani v zvezi s pripravljenostjo za uporabo storitve v obliki obvestila o razpoložljivosti izdelkov, se obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) pošiljanje obvestila o razpoložljivosti izdelka – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 b) GDPR
b) tržne, analitične in statistične dejavnosti Upravljavca ali partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11 Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
c) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno, da boste lahko prejeli obvestilo o razpoložljivosti izdelkov.
Vaše podatke bomo obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno, da vas bomo lahko obvestili o razpoložljivosti izdelka (to obdobje se lahko razlikuje, odvisno od izdelka, ki ste ga izbrali), razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje časa. Lahko jih bomo hranili dlje v primeru morebitnih zahtevkov, do poteka zastaralnega roka, določenega z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom, ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII te Politike.

8. ORGANIZACIJA NAGRADNIH IGER IN NATEČAJEV
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, navedena v točki II. te Politike.
Če se odločite za sodelovanje v nagradni igri ali natečaju, ki ga organizira Upravljavec, se vaši osebni podatki obdelujejo ali se lahko obdelujejo za naslednje namene:
a) izvedba natečaja, izbira zmagovalcev in podelitev nagrad – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec;
b) izvajanje pravnih obveznosti upravitelja, zlasti tistih, ki izhajajo iz določb, ki urejajo vprašanja davčnih obveznosti – pravna podlaga: čl. čl. 6 odst. 1 c) GDPR, to je potreba po izpolnitvi zakonske obveznosti upravitelja;
c) tržne, analitične in statistične dejavnosti upravljalca, družb v skupini ali njenih partnerjev (tretje osebe, naštete v točki 11. Politike piškotkov) ali druge tako imenovane tretje osebe, s katerimi sodelujemo, npr. predstavljamo vam oglase in ponudbe (popuste), prilagojene vašim interesom na podlagi profiliranja (na poenostavljen način analiziramo vaše dejavnosti (npr. zgodovino vaših nakupov in vedenja na naši Spletni trgvini), tako da lahko se bolje prilagodimo ne le določenim, splošnim skupinam naših strank, temveč tudi vašim željam)). Naši ukrepi pa ne vplivajo bistveno na vaše odločitve, npr. odločitve o nakupu – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes Upravljavca ali tretje osebe;
d) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo kot del odnosa med vami in Upravljavcem, ter drugih namenov, ki so potrebni za uresničitev zakonitih interesov skrbnika ali tretje osebe – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec ali tretja oseba.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za sodelovanje v natečaju.
Vaše podatke bomo obdelovali za obdobje, potrebno za izvedbo natečaja, izbiro zmagovalcev in podelitev nagrad, v primeru tržnih dejavnosti pa – dokler ne boste ugovarjali, razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje ali jih bomo dlje hranili v morebitnih zahtevkov, za zastaralni rok, določen z zakonom, zlasti Obligacijskim zakonikom (OZ), ali za druge namene, ki izhajajo iz uresničevanja naših zakonitih interesov. V vsakem primeru je daljše obdobje hrambe osebnih podatkov odločilno.
Informacije o prejemnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VI. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki VII. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.

9. RAZISKOVANJE ZADOVOLJSTVA STRANK
Upravljavec vaših osebnih podatkov je subjekt, naveden v točki II. te Politike. Osebne podatke, ki nam jih posredujete v povezavi z anketiranjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami, obdelujemo ali jih lahko obdelujemo za naslednje namene:
a) raziskave o zadovoljstvu Strank (npr. z uporabo različnih vrst anket), izboljšanje Spletne trgovine in kakovosti storitev, ki jih ponuja Upravljavec – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 a) GDPR, to je vaša izrecna privolitev;
b) ugotavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov, ki lahko nastanejo v odnosu med vami in Upravljavcem – pravna podlaga: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, to je zakoniti interes, ki ga zasleduje Upravljavec
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Njihovo posredovanje nam omogoča spoznati vaše mnenje o naših storitvah in nam bo omogočilo izboljšali Spletno trgovino.
Vaše podatke bomo obdelovali dokler bo to potrebno za izvedbo ankete o zadovoljstvu ter za razvoj in izvajanje rešitev, namenjenih izboljšanju spletne trgovine in kakovosti ponujenih storitev, razen če nas zakon zavezuje, da te podatke obdelujemo dlje Obdobje hrambe bo podaljšano le v primerih, ko bodo razlogi za to zadostno utemeljeni.
Informacije o uporabnikih osebnih podatkov so podrobno opisane v točki VIII. te Politike.
Informacije o morebitnem prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države (zunaj Evropskega gospodarskega prostora) so podrobno opisane v točki IX. te Politike.
Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so podrobno opisane v točki X. te Politike.

V. ALI STE NAM DOLŽNI POSREDOVATI SVOJE PODATKE IN KAKŠNE SO MOREBITNE POSLEDICE, ČE NAM JIH NE POSREDUJETE?
Posredovanje osebnih podatkov s strani Stranke v Spletni trgovini je prostovoljno, vendar je potrebno za uporabo nekaterih funkcij naše Spletne trgovine, na primer za oddajo Naročila s strani Stranke in njegovo obravnavo (sklenitev in izvajanje Prodajne pogodbe), registracijo Uporabniškega računa, prijavo na e-Novice ali uporabo naših obrazcev.
V vsakem primeru je obseg podatkov, potrebnih za sklenitev zadevne pogodbe, vnaprej določen v Spletni trgovini (označimo podatke, katerih posredovanje je potrebno za sklenitev pogodbe/uporabo določene funkcionalnosti), v drugih komunikacijskih kanalih s Stranko ali v Splošnih pogojih. Posledica opustitve posredovanja osebnih podatkov je lahko nezmožnost učinkovitega izvajanja zgoraj navedenih ukrepov.

VI. ALI SO VAŠI PODATKI PREDMET PROFILIRANJA IN KAJ TO POMENI ZA VAS?
Upravljavec lahko za namene predstavitve splošnih oglasov, ponudb ali promocij (popustov), namenjenih vsem Strankam, na način, ki je prilagojen interesom določene Stranke, spozna želje Stranke, npr. z analizo, kako pogosto Stranka obiskuje Spletno trgovino ter ali in katere izdelke kupuje ali doda v Košarico. Tako lahko Upravljavec bolje razume pričakovanja Stranke in se prilagodi njenim potrebam, ne da bi to bistveno vplivalo na njene odločitve. Zaradi uporabe naprednih tehnologij, ki jih uporablja Upravljavec , bo sistem zgoraj omenjena dejanja pogosto izvajal samodejno, zaradi česar bo poslana vsebina najbolj posodobljena, Stranka pa se bo z njo lahko hitro seznanila.
Upravljavec lahko obdeluje tudi informacije o željah Stranke, ki imajo včasih naravo osebnih podatkov in jih je Stranka prostovoljno posredovala Upravljavcu prek funkcionalnosti Spletne trgovine, vključno z namenom omejitve predstavljenih Izdelkov ali promocij na določeno velikost (npr. velikost čevljev) ali na določene kategorije (npr. moški/ženski/otroški izdelki).
Analiza obiskov našega spletnega mesta in zbrane informacije o uporabi našega spletnega mesta nam lahko pomagajo tudi pri odkrivanju zlorab, kot so ad fraud.

VII. KDO JE LAHKO UPORABNIK VAŠIH PODATKOV?
Seznam uporabnikov osebnih podatkov, ki jih obdeluje Upravljavec, izhaja predvsem iz obsega vsakokratnih storitev, ki jih uporablja stranka.
Seznam uporabnikov podatkov je odvisen tudi od danih privolitev Stranke ali zakonskih določb in je natančnejše določljiv v odvisnosti od njegovih dejavnosti v Spletni trgovini.
Upravljavčevi partnerji lahko sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov v omejenem obsegu, zlasti subjekti, ki tehnično pomagajo učinkovito voditi Spletno trgovino, vključno s komunikacijo z našimi Strankami (npr. podpirajo nas pri pošiljanju e-pošte in v primeru oglaševalskih dejavnosti tudi v tržnih kampanjah), ponudniki storitev gostovanja ali informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), prevozniki ali posredniki, ki izvajajo pošiljke Naročil, subjekti, ki v Spletni trgovini opravljajo storitve omogočanja elektronskih plačil ali plačil s kreditno kartico, subjekti, ki ponujajo pogodbe o potrošniških posojilih, podjetja, ki servisirajo programsko opremo, podpirajo Upravljavca v tržnih kampanjah in ponudnike pravnih in svetovalnih storitev.
Po zgornjih načelih se lahko osebni podatki Stranke prenesejo tudi družbam v skupini Pet sezona d.o.o., ki so navedene v točki XIII Politike. Predvsem kot del trženjske (oglaševalske) dejavnosti Upravljavec uporablja storitve tretjih oseb, ki uporabljajo piškotke ali podobne tehnologije v Spletni trgovini. Seznam teh subjektov je na voljo v 11. točki Politike piškotkov.

VIII. ALI SE VAŠI PODATKI PRENAŠAJO TUDI V TRETJE DRŽAVE (ZUNAJ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)?
Med uporabo orodij, ki podpirajo upravljavčevo trenutno dejavnost na primer tistih, ki jih zagotavlja Google, se lahko osebni podatki Stranke prenesejo v državo zunaj Evropskega gospodarskega prostora, kjer se nahajajo orodja za obdelavo osebnih podatkov Ustrezno varnost posredovanih osebnih podatkov je Upravljavec zagotovil z uporabo standardnih pogodbenih klavzul o varstvu podatkov, sprejetih v skladu s sklepi Evropske komisije in pogodb o obdelavi podatkov, ki ustrezajo zahtevam GDPR. V primeru prenosa podatkov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora si po najboljših močeh prizadevamo zagotoviti, da naši partnerji zagotavljajo ustrezno raven zaščite z dodatnimi varnostnimi ukrepi za osebne podatke. Stranka ima pravico pridobiti kopijo varnostnih ukrepov, ki jih uporablja Upravljavec v zvezi s prenosom osebnih podatkov v tretjo državo, tako da se obrne na nas (kontaktni podatki v točki II. Politiki).

IX. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?
Vsaka stranka je kadarkoli upravičena do:
a) vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana);
b) prenosa osebnih podatkov, ki so bili posredovani Upravljavcu in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi, obdelava pa poteka na podlagi privolitve ali na podlagi pogodbe, do na primer drugega upravljavca;
c) dostopa do osebnih podatkov (vključno z na primer informacijo, kateri osebni podatki obdelujejo in/ali njihovo kopijo);
d) zahtevka za popravek in omejitev obdelave (npr. če so osebni podatki napačni) ali izbris osebnih podatkov (npr. če so bili obdelani nezakonito);
e) umika kakršne koli privolitve, ki je bila Upravljavcu dano kadarkoli, vendar umik privolitve ne vpliva na obdelavo, ki jo je Upravljavec opravil v skladu z zakonodajo pred njenim umikom;
f) ugovora obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja z namenom uresničitve zakonitih interesov Upravljavca ali tretje osebe (če ni drugih veljavnih, zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke). Če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima stranka pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanjo nanašajo, za namene takšnega trženja, če je obdelava povezana s takim neposrednim trženjem. – v tem primeru osebni podatki v te namene ne bodo več obdelovani.

X. ALI VAM BOMO POŠILJALI KOMERCIALNE INFORMACIJE (NA PRIMER NA VAŠ E-POŠTNI NASLOV)?
Upravljavec ima tehnične možnosti komunikacije s Stranko na daljavo (npr. e-pošta, besedilno sporočilo). Informacije v zvezi s komercialnimi dejavnostmi, ki jih izvaja Upravljavec ali subjekti, ki z njim sodelujejo (vključno s subjekti iz skupine Pet sezona d.o.o.), se lahko pošljejo, v primeru, ko poda privolitev, da želi prejemati oglaševalske informacije in potrdi strinjanje s pravilnikom o e-Novicah.
XI. KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?
Upravljavec ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja, stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki so povezana z obdelavo in se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo zaščito obdelanih osebnih podatkov, ki ustrezajo tveganjem in kategorijam podatkov, zlasti varuje podatke pred njihovim razkritjem nepooblaščenim osebam, obdelavo v nasprotju z veljavnimi predpisi in pred njihovim spreminjanjem ali izgubo.
Upravljavec zagotavlja na primer naslednje tehnične ukrepe za preprečevanje pridobivanja in spreminjanja osebnih podatkov, ki jih nepooblaščene osebe pošiljajo v elektronski obliki:
a) zavarovanje nabora podatkov pred nepooblaščenim dostopom;
b) potrdilo SSL na spletnih mestih Spletne trgovine, kjer so na voljo osebni podatki;
c) šifriranje podatkov, ki se uporabljajo za pooblastitev osebe, ki uporablja funkcionalnost Spletne trgovine;
d) dostop do Uporabniškega računa samo v primeru navedbe posameznega Uporabniškega imena in Gesla.

XII. KATERI SUBJEKTI SESTAVLJAJO SKUPINO?
V kapitalska skupina Pet sezona d.o.o. vključuje naslednje družbe
a) Pet sezona d.o.o. z sedežem v Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvaška;

XIII. POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI
Spletna trgovina lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Upravljavec vas spodbuja, da preberete predpise in pravilnike o zasebnosti, ki se uporabljajo za druga spletna mesta. Ta pravilnik velja samo za navedene dejavnosti Upravljavca.

XIV. ALI SE LAHKO TA POLITIKA SPREMENI IN KAKO BOSTE O TEM IZVEDELI?
Upravljavec lahko v prihodnosti spremeni Politiko. Informacije o takšni spremembi bodo vsakič objavljene na spletnem mestu Spletne trgovine. Z vsako spremembo se prikaže nova različica pravilnika z novim datumom.

XV. OD KDAJ VELJA TA RAZLIČICA POLITIKE?
Ta Politika zasebnosti velja od 02.01.2024.

PET SEZONA d.o.o.

BENCEKOVIĆEVA 19

10000 ZAGREB

OIB: 92340440640

TEL: +385217847631

EMAIL: info@5sezona.hr