Plačevanje

Plačilo na transakcijski račun (internetno bančništvo/post/banka/)

Vse cene so izražene v evrih (EUR), z DDV.

Po povzetju

Ob prevzemu pošiljke od kurirske službe.

S kreditnimi karticami

American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners.

Plačilo s karticami v spletni trgovini:

American Express: enkratno
Maestro: enkratno
Diners: enkratno
Visa: enkratno
MasterCard: enkratno

Naročene izdelke z stroški dostave bo Kupec Prodajalcu plačal s kreditno kartico, po povzetju ob dostavi blaga ali z virmanom na spletni strani prodajalca preko Corvus Pay-a z American Express, Diners, Visa ali Maestro in MasterCard karticami. V primeru, da Kupec naroči blago in ga zavrne prevzeti, ima Prodajalec pravico zahtevati od Kupca povračilo poštnih in lastnih manipulativnih stroškov.

IZJAVA O VARNOSTI SPLETNEGA PLAČILA

Pri plačevanju v naši spletni trgovini uporabite CorvusPay – napredni sistem za varno sprejemanje plačilnih kartic preko interneta.

CorvusPay zagotavlja popolno zaupnost podatkov vaše kartice od trenutka, ko jih vnesete v plačilni obrazec CorvusPay. Podatki o plačilu se posredujejo šifrirano iz vašega internetnega brskalnika na banko, ki je izdala vašo kartico. Naša trgovina nikoli ne stopi v stik s popolnimi informacijami o vaši plačilni kartici. Prav tako so podatki nedosegljivi celo zaposlenim v sistemu CorvusPay. Izolirano jedro neodvisno prenaša in upravlja občutljive podatke, pri čemer je popolnoma varno.

Obrazec za vnos podatkov o plačilu ima SSL prometno kodo najvišje zanesljivosti. Vsi shranjeni podatki so dodatno zaščiteni s šifriranjem z uporabo kriptografske naprave, ki je certificirana v skladu s standardom nivoja FIPS 140-2. CorvusPay izpolnjuje vse zahteve v zvezi z varnostjo spletnega plačila, ki jo predpisujejo vodilne blagovne znamke kartic, torej deluje v skladu s standardom – PCI DSS Level 1 – najvišjim varnostnim standardom industrije plačilnih kartic. Ko plačujete s karticami, vključenimi v program 3-D Secure, vaša banka poleg veljavnosti same kartice dodatno potrdi vašo identiteto z geslom.

Corvus Info meni, da so vsi zbrani podatki bančna skrivnost in z njimi tako ravna. Informacije se uporabljajo izključno za namene, za katere so namenjene. Vaši občutljivi podatki so popolnoma varni, njegovo zasebnost pa zagotavljajo najsodobnejši varnostni mehanizmi. Zbirajo se le podatki, ki so potrebni za opravljanje dela v skladu s predpisanimi zahtevnimi postopki za spletno plačilo.

Varnostni nadzor in operativni postopki, ki se uporabljajo za našo infrastrukturo, zagotavljajo trenutno zanesljivost sistema CorvusPay. Poleg tega z ohranjanjem strogega nadzora dostopa, rednega spremljanja varnosti in poglobljenih pregledov za preprečevanje ranljivosti omrežja ter načrtovanega izvajanja določb o informacijski varnosti stalno ohranjajo in izboljšujejo raven varnosti sistema z zaščito podatkov vaše kartice.

Hvala, ker uporabljate CorvusPay!

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card.

Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard.

CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry.

Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment. Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

PET SEZONA d.o.o.

BENCEKOVIĆEVA 19

10000 ZAGREB

OIB: 92340440640

TEL: +385217847631

EMAIL: info@5sezona.hr