Vračila in reklamacije

Ti pogoji in posamezni prodajni pogoji, navedeni v informacijah o določenih izdelkih, predstavljajo ponudbo podjetja Pet sezona d.o.o. za sklenitev pogodbe, ki jo uporabnik kot kupec s svojo registracijo, sklenitvijo naročila ali drugače določeno s temi pogoji sprejme, kar velja za sklenjeno pogodbo med uporabnikom in Pet sezona d.o.o., in v skladu s prodajnimi pogoji, določenimi v teh pogojih.

Predmet in komercialni namen pogodbe je nakup izbranega izdelka ali storitve prek podjetja Pet sezona d.o.o. spletne trgovine s plačilom ustrezne provizije – cene tega izdelka ali storitve. Pogodba se sklene s pomočjo komunikacije na daljavo (pogodba, sklenjena na daljavo). Pogodba začne veljati in je zavezujoča od trenutka, ko uporabnik sprejme ponudbo podjetja Pet sezona d.o.o. z izbiro plačila in dokončanjem transakcije (ki vključuje plačilo storitve), pri čemer se šteje, da je bila sklenjena pogodba med Pet Sezona d.o.o. in uporabnikom kot stranko.

Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo v 14 (štirinajstih) dneh brez obrazložitve.

Da lahko uporabnik uveljavlja pravico do enostranske odpovedi pogodbe, mora obvestiti Pet sezona d.o.o. o svoji odločitvi o enostranski odpovedi sporazuma pred iztekom roka z nedvoumno izjavo, po elektronski pošti na info@5sezona.hr, v katerem navede svoje ime, naslov, telefonsko številko, številko faksa ali elektronski naslov.

Rok za enostransko odpoved pogodbe je 14 (štirinajst) dni od dneva, ko uporabnik ali tretja oseba, ki jo določi uporabnik, ki ni prevoznik, odda blago, za katero velja pogodba, ali v primeru storitve od sklenitve pogodbe.

Če uporabnik enostransko odpove pogodbo, se mu bo prejeti denar, vključno s stroški dostave, vrnil brez odlašanja in najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od datuma, ko Pet sezona d.o.o. prejme odločitev uporabnika za enostransko prekinitev pogodbe, razen če je uporabnik izbral drugo vrsto dostave, ki ni najcenejša standardna dostava. Vračilo bo izvedeno na enak način, kot je uporabnik plačal. V primeru, da se uporabnik na drug način dogovori za vračilo vplačanega zneska, v zvezi z vračilom ne nosi nobenih stroškov. Vračilo kupnine lahko Pet sezona d.o.o. izvrši šele potem, ko mu je bilo blago vrnjeno.

Uporabnik je dolžan blago dostaviti ali poslati na naslov Menart Records d.o.o., Riharjeva 22, 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko je podjetju Pet sezona d.o.o. poslal sklep o enostranski odpovedi sporazuma. Neposredne stroške vračila blaga mora nositi uporabnik. Uporabnika prosimo, da pred odpovedjo pogodbe pošlje e-pošto na administrator1@5sezona.hr, da mu razložimo postopek vračila blaga.

V primeru zamenjave blaga je uporabnik dolžan blago predati ali poslati na naslov Menart Records d.o.o., Riharjeva 22, 1000 Ljubljana, Neposredne stroške vračila blaga mora nositi uporabnik. Po prejemu blaga, ki ga je treba zamenjati, Pet sezona d.o.o. pošiljko pošlje na lastne stroške. Uporabnika prosimo, da se pred zamenjavo blaga obrne na info@5sezona.hr, da mu razloži postopek vračila blaga.

Uporabnik je odgovoren za kakršno koli okvaro blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tiste, ki je bila potrebna za določitev narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

Če se je na zahtevo uporabnika izvajanje storitve začelo v obdobju za enostransko odpoved pogodbe, je uporabnik dolžan Pet sezona d.o.o. plačati znesek, sorazmeren s tem, kar je bilo dostavljeno do trenutka, ko je uporabnik obvestil Pet Sezona d.o.o. o enostranski odpovedi sporazuma.

V primeru stvarnih napak je prodajalec odgovoren za stvarne napake predmetov, ki jih prodaja na svoji spletni strani v skladu s pozitivnimi predpisi, zlasti Zakonom o obligacijskih razmerjih Republike Slovenije.

Šteje se, da izdelki, ki jih je stranka pravilno prejela, niso imeli vidne napake.

Če ima izdelek skrito napako (npr. Izdelek je pokvarjen, poškodovan zaradi transporta ali neustreznega skladiščenja), ki jo kupec ugotovi po odprtju izdelka, ne da bi izdelek uporabil ali dal v obratovanje, ima kupec pravico do enostranske odpovedi pogodbe in vračila kupnine, zamenjavo izdelka, odpravo napake ali znižanje cene.

Zaščita strank

Pri plačevanju v naši spletni trgovini uporabite CorvusPay – napreden sistem za varen sprejem plačilnih kartic prek interneta. CorvusPay zagotavlja popolno zaupnost podatkov vaše kartice od trenutka, ko jih vnesete v plačilni obrazec CorvusPay. Podatki o plačilu se šifrirano posredujejo iz vašega spletnega brskalnika banki, ki je izdala vašo kartico. Naša trgovina nikoli ne pride v stik s popolnimi podatki o vaši plačilni kartici. Podatki so nedostopni tudi zaposlenim v sistemu CorvusPay. Izolirano jedro neodvisno prenaša in upravlja občutljive podatke, pri čemer je popolnoma varno.

Obrazec za vnos podatkov o plačilu ima SSL transportno kodo najvišje zanesljivosti. Vsi shranjeni podatki so dodatno zaščiteni s šifriranjem z uporabo kriptografske naprave, certificirane po standardu FIPS 140-2 Level 3. CorvusPay izpolnjuje vse zahteve glede varnosti spletnih plačil, ki jih predpisujejo vodilne blagovne znamke kartic, torej deluje v skladu s standardom – PCI DSS Level 1 – najvišjim varnostnim standardom industrije plačilnih kartic. Pri plačevanju s karticami, vključenimi v program 3-D Secure, vaša banka poleg veljavnosti same kartice dodatno potrdi vašo identiteto z žetonom ali geslom.

Corvus Info vse zbrane informacije šteje za bančno skrivnost in jih tako tudi obravnava. Informacije se uporabljajo izključno za namene, za katere so namenjene. Vaši občutljivi podatki so popolnoma varni, njihovo zasebnost pa zagotavljajo najsodobnejši varnostni mehanizmi. Zbirajo se samo podatki, potrebni za izvedbo del v skladu s predpisanimi zahtevnimi postopki za spletno plačilo.

Varnostni nadzor in operativni postopki, ki se uporabljajo za našo infrastrukturo, zagotavljajo trenutno zanesljivost sistema CorvusPay. Poleg tega z ohranjanjem strogega nadzora dostopa, rednim nadzorom varnosti in poglobljenimi pregledi za preprečevanje ranljivosti omrežja ter načrtovanim izvajanjem določb o varnosti informacij trajno vzdržujejo in izboljšujejo raven varnosti sistema z zaščito podatkov vaše kartice.

Potrdilo naročila

Kupec bo po nakupu po elektronski pošti prejel obvestilo o potrditvi naročila, ki vsebuje vse zakonsko določene podrobnosti.